skisse_fargeblyant_mh

Nordmenn er visst uvanlig glad i å være heime, og på en ganske vanlig dag kan det se ut som om det er flere hus enn folk i dette landet. Men hvis vi ser på de rette plassene, på de rette dagene, er det likevel ganske folksomt noen steder…. Under konserten på torget, på stasjonsområdet rett før toget skal gå, på kirkebakken på 17.mai og langs prosesjonsvegen under ei begravelse. Vi har prosjektert noen torg og noen kirkegårder, og dette er oppgaver vi liker har lyst til å gjøre mange fler av.

Kirkegårder / Kirkesteder :

Navnet minnelund, Levanger kirkegård
St. Olavs Domkirke, Trondheim
Vinne kirkegård, Verdal
Alstadhaug kirkegård – utvidelse, Levanger

Parker og byrom

Gullparken, Trondheim
Studentbyen Singsaker, Trondheim
Tydal Torg, Tydal