skisse-1I tidligere tider var «frisk luft» ansett omtrent som en medisin, av en type som kunne kurere mange slags helseproblemer. Trua på uteområdenes evne til helbredelse er ikke så sterk lenger, men de er likevel ved mange institusjoner svært viktige deler av anlegget, som et sted hvor man kan trekke seg unna, gå tur med noen som er på besøk eller hvor ei hel avdeling kan ta ettermiddagskaffen i sola. Vi har prosjektert anlegg ved sykeheimer og sykehus, såkalte sansehager, og utfordringa er å tilrettelegge sånn at det er fristende å gå ut, sjøl om kreftene er små, og lett å finne heim igjen når lufteturen er slutt.

Helsesenter/sykeheim/sykehus
Risvollan helse- og velferdssenter, Trondheim
Nidarvoll rehabilitering, Trondheim
Hølonda helsehus, Melhus
Havsteinekra helse og velferdssenter, Trondheim
Hage for døvblinde, Trondheim
Åfjord helsesenter, Åfjord
Zion sykeheim, Trondheim
Ålesund sjukehus, alderspsykiatrisk post, Ålesund
Horg sykeheim, Melhus

zion_4019-4